Mehriban Əliyeva Rauf Abdullayevi təbrik etdi - FOTO

MƏDƏNİYYƏT
12:38 / 29.10.2022
1412

Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafında böyük xidmətlər göstərmiş dirijor Rauf Abdullayevi 85 illik yubileyi münasibətilə təbrik edib.

HİT.Az paylaşımı təqdim edir:

“Hörmətli Rauf Abdullayev!

Sizi 85 illik yubileyiniz münasibətilə səmimi-qəlbdən təbrik edirəm! Sizə möhkəm cansağlığı və uzun ömür arzulayıram! Çoxillik əməyinizə, incəsənətə sədaqətlə xidmətinizə, milli musiqi mədəniyyətimizin inkişafına verdiyiniz böyük töhfələrə görə çox sağ olun! Uca Allah Sizi və doğmalarınızı qorusun!

Dərin hörmət və sevgilərlə,

MEHRİBAN”.

Qeyd edək ki, ötən gün Prezident İlham Əliyev Rauf Canbaxış oğlu Abdullayevi Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafında böyük xidmətlərinə görə 1-ci dərəcəli “Əmək” ordeni ilə təltif edib.

Xatırladaq ki, R.Abdullayev 1937-ci ilin oktyabrın 29-da anadan olub. O, 1959-cu ildə Ü.Hacıbəyov adına Аzərbаycаn Dövlət Kоnservаtоriyаsını və 1965-ci ildə isə Leninqrаd Dövlət Kоnservаtоriyаsını dirijоrluq üzrə bitirib. 1965-1968-ci illərdə M.F.Ахundоv аdına Аzərbаycаn Dövlət Оperа və Bаlet Teаtrının dirijоru, 1968-1984-cü illərdə bаş dirijоru, 1984-cü ildən Ü.Hаcıbəyоv аdına Аzərbаycаn Dövlət Simfonik Orkestrinin bədii rəhbəri və bаş dirijоru, 1991-1997-ci illərdə Аnkаrа Dövlət Оperа və Bаlet Teаtrının bədii rəhbəri və bаş dirijоru, beynəlхаlq əhəmiyyətli musiqi festivаllаrının və layihələrin iştirаkçısı оlub.

0